Kølehuse

Kravende til opbevaring af fødevarer kræver en konstant og optimal fungerende køling. Frem for alt gælder det om at sikre driftssikkerheden.

Desværre betales en høj driftsikkerhed ofte med en hård belastning af miljøet og er samtidig en kostbar løsning i indkøb af kemikalier og vedligehold.

Spar penge og skån miljøet

Ved at erstatte et eksisterende, kemisk vandbehandlingsanlæg med EnWaPro, spares der store penge, samtidig med at miljøet skånes.

Besparelsen dækker dels, at der ikke skal foretages indkøb af kemi, men også at dyre service- og lejeaftaler af eksisterende kemiske vandehandlingsløsninger kan afvikles.

Miljøet skånes 1:1 for den ikke brugte kemi, da EnWaPro er en 100% kemifri løsning.

Som supplement til besparelsen af kemiske produkter, opnås der en reduktion i vandforbruget i forbindelse med dræning. Når der ikke tilføres kemi, påvirkes ledningsevnen mindre og resulterer typisk i en 75% vandbesparrelse af dræningsvandet.

Aflastning af driftsafdelingen

EnWaPro er et system, der primært passer sig selv. Algoritmer overvåger konstant vandkvaliteten.

Dræning udføres automatisk ud fra kundespecifikke parametre.

Afvigelser registreres omgående og sendes til vores overvågningscentral, som efter behov vil kunne rykke ud for fysisk analyse og udbedring af en eventuel udfordring.

Fuld transparens i budgettet

EnWaPro leveres på en serviceaftale, der garanterer en given vandkvalitet. Udbedringer, udskiftning af komponerer, teknikker-assistance m.m. er inkluderet i prisen.

Der er således ingen uforudsete udgifter, hvilket giver en høj budgetsikkerhed.

Cases